antonio_lage@hotmail.com5bb988dbb173a

José Antonio
Vendor data:
Contact name :
Phone : 638804461
Info : Productor agrícola de millo do país ao xeito tradicional, sin aplicacións de ningún producto fitosanitario. Escardas manuais, sin herbicidas. Variedades SARREAUS e CARBALLEIRA, facilitadas pola Misión Biolóxica de Galicia, líneas puras de millo de calidade óptima para fariñas panificables.
Contact with José Antonio