JOSE ANTONIO RODRIGO MARTIN

Hass

Aguacate

MONCADA

5000 kg

08/12/2022

GLOBAL G.A.P.

Localización