Bruno Candido

Hass

Aguacate

Silves

1500 kg

21/12/2023

Exporta

Localización